วันอังคารที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2554

       เพลง ยาขอหมอวาน
คำร้อง      พญ. เพ็ญนภา  ทรัพย์เจริญ
ทำนอง    พญ. เพ็ญนภา  ทรัพย์เจริญ

คนไทยโบราณ                        เลี้ยงลูกหลานกันมา
เจ็บไข้รอดตายด้วยยา                             สมุนไพรปลูกไว้รอบตัว
                หมอดีมียา                               ใช่จะหาเงินมาใส่ตัว
จะมีหรือจนไม่กลัว                                ท่านขรัวยาขอหมอวาน
                แบกไถ้ใส่บ่า                           เก็บยาทั้งวันผันผ่าน
ชุมเห็ด สะแก สะค้าน                             ลูกตาล กุ่มน้ำ เปลือกแค
                มองไปทางใด                         มีสมุนไพรให้แล
ชื่นใจจริงแท้                                           ท่านไม่เชือนแชดีแท้หมอยา
                คนไทยภูมิใจ                          แพทย์แผนไทยพัฒนา
ฟื้นฟูยกครูขึ้นมา                                    หมอยาทั่วพื้นดินไทย
                ยาขอหมอวาน                        อุดมการณ์เอามาใส่ใจ
ช่วยชีวิตคนมากมาย                                สมุนไพรช่วยไทยยิ่งเอยพญ. เพ็ญนภา ทรัพย์เจริญ*
ผู้บุกเบิกงานสมุนไพรภูมิปัญญาไทยและแพทย์แผนไทยของกระทรวงสาธารณสุขไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น